Sankofa espai intercultural neix com un lloc de troba­da i diàleg entre persones i cultures. Els seus diferents espais possibiliten el desenvolupament d’activitats (exposicions, tallers, concerts, debats …) vincula­des als valors que promovem.

“Sankofa: aprendre del passat per a construir el futur” (paraula del poble akan de Ghana).

Participa

És la participació de les persones i col·lectius el que converteix Sankofa en un lloc de diàleg i trobada, un espai intercultural i d’interacció que acull múltiples activitats.

Col·labora

  • Hi ha diferents maneres de col·laborar amb el projecte. Com a usuari, parti­cipant de les activitats programades així com proposant de noves (Sankofa és un espai modelat per les persones).
  • Com a voluntari aportant el teu temps i els teus coneixements.
  • Com a prescriptor compartint els projectes amb el teu entorn, persones i col·lectius.
SOVINT CULTURA Y DESARROLLO
C/BEATA INÉS, 10
46018 VALÈNCIA
963 28 13 24 / 646 16 45 41
info@sovint.org

Facebook